Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.

Årsmöte Vasa Gymnastik 18/12-16
2017-01-13 14:02

Vasa Gymnastik hade årsmöte den 18/12-2016 i Engelbrektshallen.

 

Här kommer ett kort referat vad som gicks igenom. Protokollet ligger under fliken Information om oss!

 

Verksamhetsberättelsen samt förvaltningsberättelsen för det gångna året presenterades och godkändes.

 

Det gjordes en förändring av paragraferna 20 samt 23 i föreningens stadgar enligt nedan.

 

20§

 

Val av

 

  1. föreningens ordförande för en tid av 1 år;
  2. övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 1 år;
  3. suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år;
  4. 1 revisor för en tid av ett 1 år. (I detta val får inte styrelsens ledamöter delta);
  5. 1-3 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall utses till ordförande;

 

23§

 

Tillägg till 23§

 

Ordförande samt övriga ledamöter har ett ansvar att informera om ett eventuellt avhopp i god tid innan årsmötet.

 

Sist men inte minst så valdes Henrik Hallberg in som styrelsemedlem i Vasa Gymnastik.

Henrik blev tränare under hösten och har två barn som tränar i föreningen samt deltar själv i Vuxengympan.


Vi hälsar Henrik hjärtligt välkommen till föreningen.

 

Den nya styrelsen ser ut såhär:

 

Jessica Pettersson, Ordförande

Lina Landqvist, Kassör

Sara Eriksson, Sekreterare

Carl Planthaber, Ledamot

Josefine Söder, Ledamot

Maria Landqvist, Ledamot

Henrik Hallberg, Ledamot

 

 

Styrelsen Vasa Gymnastik


Nyhetsarkiv
Semestertider2020-07-04 11:23
Uppdatering ang. Corona2020-03-12 16:43
Ny styrelse!2019-12-12 10:13
Lärlingsträff! 2019-11-13 09:50
Uppvisning 2018 - 16/122018-10-20 13:36
Kick off för ledarna2018-08-24 14:01
Nya terminsavgifter 20182017-11-28 16:36
Höstlovsläger! 2017-11-03 16:12
Mitt i:s Idrottshjälte!2017-06-10 11:20
Träningstider HT172017-04-10 12:05