Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.

Träning
Vasa Gymnastik bedriver truppverksamhet som består av grenarna hopp, matta och fristående (dans). Gymnasterna tränar två gånger i veckan för att de ska få mer tid att utvecklas som gymnaster och träffa sina gymnastikkompisar. Vasa Gymnastik tror på rörelseglädje och gemenskap, att genom dessa två ledord skapa en kvalitativ träningsform som inkluderar snarare än exkluderar.. På träningarna bedrivs gymnastik med fokus på både teknik, stil och lek. 

Tävling
Vasa gymnastik bedriver frivillig tävlingsverksamhet vilket innebär att de som vill får möjlighet att tävla för att ha roligt tillsammans och för att genom tävling utvecklas som gymnaster. Tävlingsträning sker i största möjliga mån utanför ordinarie träningstid för att inte påverka de gymnaster som väljer att inte tävla. Inom gymnastiken är det vanligt att tävla ca två gånger per år. För att täcka kostnader för tävlingsanmälan, tränararvode, domare m.m. tar föreningen ut en tävlingsavgift utöver den vanliga terminsavgiften för de gymnaster som väljer att tävla.

Tränare
Vasa Gymnastik värnar mycket om föreningens tränare genom att exempelvis erbjuda intern och extern utbildning utan kostnad samt skapa gemenskap mellan tränare genom god kommunikation och gemensamma aktiviteter. Tränarnas delaktighet och valfrihet är viktigt för deras välmående och något som föreningen strävar efter. Vasa Gymnastik främjar även samarbete mellan olika aktörer i föreningen såsom gymnaster, föräldrar, tränare och styrelse, för att på ett så effektivt sätt som möjligt sträva efter gemensamt uppsatta mål. 

Trygghetsarbete

Värdegrundsarbetet inom Vasa gymnastik är ett aktivt arbete som bör genomsyra HELA organisationen. Vidare berör det föräldrar, gymnaster, tränare och styrelsen. Detta arbete är Vasa gymnastiks grundpelare och ämnar hållas levande och föränderlig. Att aldrig glömma bort vikten utav nya och gamla idéer och den påverkan alla medlemmar har på arbetet är styrelsens främsta och mest utmanande uppdrag.

Värdeord:

Gemenskap, samarbete, engagemang, delaktighet, trygghet