Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.

Välkommen till Vasa Gymnastik!
Vasa Gymnastik bedriver truppverksamhet som består av grenarna hopp, matta och fristående (dans). Gymnasterna tränar två gånger i veckan för att de ska få mer tid att utvecklas som gymnaster och träffa sina gymnastikkompisar. Vasa Gymnastik tror på rörelseglädje och på träningarna bedrivs gymnastik med fokus på både teknik, stil och lek. 

Vasa Gymnastiks värdeord:

GEMENSKAP
Jobbar vi med exempelvis genom 
 • kick offer för ledarna vid varje terminsstart
 • aktivitetsbidrag till grupperna för att göra gemensamma aktiviteter utanför ordinarie träning
 • gemensamma läger och uppvisningar
SAMARBETE
Jobbar vi med exempelvis genom
 • kontinuerliga samarbetsövningar för gymnasterna
 • att tränare hjälper varandra mellan grupper
ENGAGEMANG
Jobbar vi med exempelvis genom
 • vårt lärlingsprogram där äldre gymnaster lär sig att bli tränare
DELAKTIGHET
Jobbar vi med exempelvis genom
 • vårt gymnastråd där gymnasterna får diskutera och tycka till om verksamheten 
 • att på träningarna involvera gymnasterna kring upplägg, mål, aktiviteter m.m.
TRYGGHET
Jobbar vi med exempelvis genom
 • att alltid vara minst 2 tränare varje träning
 • att alltid ha en tränare över 18 år på varje träning
 • erbjuda alla våra tränare intern och extern utbildning

Vill du bli medlem i vår förening? Klicka då här!
Viktig info om juluppvisningen
2020-11-25 09:14
Hej alla gymnaster och föräldrar i Vasa Gymnastik!

Styrelsen samlades igår för ett extrainsatt möte för att diskutera och besluta om juluppvisningen den 5/12. 

Ett enhälligt beslut fattades om att ställa in juluppvisningen i den form vi hade tänkt att genomföra den. 

Detta pga den ökade smittspridningen i Stockholm just nu. Vi vill inte blanda grupper i dagsläget samt inte pusha för onödiga resor i kollektivtrafiken för att ta oss till Enskedehallen. 

MEN vi vill ställa om, inte ställa in. 

Därför har vi nu uppmanat alla tränare att genomföra uppvisningen på någon av de ordinarie träningstiderna som är kvar och filma. 

Filmerna kommer att samlas och skickas ut till er föräldrar så vi ändå får till någon form av juluppvisning. 

Det betyder att tränarna kommer att filma på någon eller några av träningarna som är kvar. Vill du att ditt barn inte är med på film, kontakta tränarna för att att diskutera detta. 

OBS OBS OBS: Då lördagsuppvisningen nu är inställd har vi bokat på träningstiderna för söndagen den 6/12. Det betyder att terminens sista träning antingen är fredagen den 4/12 eller söndagen den 6/12 beroende på vilka träningstider man har. 

Vi hoppas på er förståelse kring detta beslut och har du några frågor kan du kontakta oss via vasagymnastik@gmail.com

A
llt gott och ta hand om er!
Styrelsen och Sportchefen
Vasa Gymnastik
Påminnelse riktlinjer om corona
2020-11-11 14:00
Hej alla medlemmar!

Vi vill här bara påminna om de riktlinjer vi har för att minska smittspridningen i samhället: 

 • Vi undviker kontakt mellan gymnaster och tränare utan att försämra säkerheten för gymnasterna.  

 • Vi ser till att hålla fysiskt avstånd i träningshallen mellan gymnasterna och anpassa träningen därefter.

 • Du stannar hemma om du känner dig det minsta sjuk/förkyld.

 • Vi ser till att alla tvättar händerna före och efter träning. 

 • Vi vill be gymnasterna att inte dela mat eller dryck mellan varandra.

 • Ta hand om er!
  Välkomna på årsmöte 2020
  2020-11-07 19:00

  Kallelse och dagordning Årsmöte GF Vasa Gymnastik

   

  Varmt välkomna till Vasa Gymnastiks årsmöte! Samtliga medlemmar har rätt att delta på extra årsmötet samt medlemmars vårdnadshavare. Medlemmar har rösträtt från och med 12 års ålder.

   

  Tid: Onsdagen den 9/12 2020 kl. 18.00–19.00

  Plats: Digitalt via Teams maila vasagymnastik@gmail.com så skickas länken.

  Kallade: Alla medlemmar i föreningen samt vårdnadshavare till medlemmar i föreningen.


  Dagordning


  F1: Mötet öppnar

  F2: Fastställande av röstlängd för årsmötet inklusive närvaroförteckning

  F3: Fastställande av föredragningslistan för årsmötet

  F4: Val av mötesordförande

  F5: Val av mötessekreterare

  F6: Val av två protokolljusterare

  F7: Styrelsen frågar om mötet har meddelats på rätt sätt

  F8: Anmälda förhinder


  Rapportärenden

   

  R1: Verksamhetsberättelse juli 2019 - juni 2020

  R2: Ekonomi; ekonomisk berättelse, balans- och resultaträkning för juli 2019 - juni 2020

  R3: Revisorns berättelse för juli 2019 - juni 2020


  Beslutsärenden

   

  B1: Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

   

  B2: Fastställande av verksamhetsplanen och budget för juli 2021 – juni 2022

   

  B3: Stadgeändring av § 14 Tidpunkt, kallelse

   

  På extrastämman den 19 maj 2020 röstades nedan stadgeändring igenom. Styrelsen föreslår att även Årsstämman röstar igenom nedan stadändring för att för att kunna tidigarelägga årsmötet och skapa större flexibilitet.

   

  Nuvarande text: Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före ut-gången av december månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

   

  Förslag på ny text: Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls under oktober eller november månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

   

  Stadgarna inklusive förändringen går att hämta på www.vasagymnastik.se under dokument à Årsmöte 2020.  

   

  Valärenden

  Val av ny styrelse för kommande år. Styrelsens sammansättning beslutas på efterföljande konstituerande möte. Övriga ärenden:

  Ö1: Behandling av förslag från medlemmarna.

  Ö2: Behandling av förslag från styrelsen.

  Ö3: Övriga frågor. 


  Uppdatering ang. Covid19
  2020-10-30 13:36
  Hej alla föräldrar och gymnaster!

  Som ni har sett och läst så har det kommit ut nya riktlinjer angående Covid19. Det här är information för vad som gäller Vasa Gymnastiks träningar.

  Vasa Gymnastik kommer att fortsättningsvis bedriva den planlagda träningen i enlighet med FHM´s direktiv. Om någon träning kommer att ställas in så meddelas detta via kontaktansvariga i respektive grupp.

  • Vi kommer att undvika kontakt mellan gymnaster och tränare utan att försämra säkerheten för gymnasterna.  

  • Vi kommer att se till att hålla fysiskt avstånd i träningshallen mellan gymnasterna och anpassa träningen därefter.

  • Vi vill att du stannar hemma om du känner dig det minsta sjuk/förkyld.

  • Vi kommer även att se till att alla tvättar händerna före och efter träning. Vi kommer även att ordna så att handsprit finns tillgängligt för varje grupp.

  • Vi vill be gymnasterna att inte dela mat eller dryck mellan varandra.


  Tillsammans hjälps vi åt att minska smittspridningen!

  Hälsningar/Carl Planthaber
  Ordf. Vasa Gymnastik


  Gymnastikförbundets tydliggöranden kring riktlinjerna hittar du att läsa om här: 
  https://www.gymnastik.se/forforeningar/medicinsktstod/CoronavirusCOVID-19/Regionalarestriktioner/
  Revisor + ledamot + valberedare sökes
  2020-10-21 16:27
  Den 9:e december är det dags för Vasa Gymnastiks årsmöte. Mer information och handlingar kommer ut i november. 

  Men redan nu vill styrelsen meddela att de söker förstärkning på olika områden. Vi hoppas att du vill nominera dig själv eller någon annan till någon av nedan poster!

  1 revisor: 
  Föreningen har haft samma revisor i flera år nu och det är dags för henne att lämna över facklan till någon annan. Revisorns uppgift är att granska föreningens räkenskaper. Hittills har detta gjorts en gång om året, på hösten, där revisorn och kassören går igenom bokföringen och mötesprotokoll. 

  För att vara revisor behöver du ha grundläggande kunskaper i ekonomi. 

  Detta är en enkel post som tar väldigt lite tid i anspråk. Men dock en viktig post så att föreningen fortsätter hantera ekonomin och viktiga handlingar på rätt sätt. 

  1 ledamot till styrelsen: 
  På årsmötet kommer vår kära Josefine Söder att kliva av styrelsen efter en trogen tjänst på 8 år. Därför letar styrelsen nu efter en ny ledamot. 

  Den kompetens som styrelsen efterfrågar hos den nya ledamoten är gymnastikkunskaper. Är du kanske tränare i föreningen idag och vill ta steget in i styrelsen? Eller har du tidigare varit gymnast och känner att du inte kan engagera dig som tränare men gärna är med i styrelsen?

  Då är du den vi söker!

  Som ny ledamot får du tid på dig att lära känna föreningen och styrelsen under det första året. Möten sker ca 3-4 gånger per termin med en helgkonferens på hösten. Mötena är två timmar långa och sker roterande hemma hos de olika ledamöterna i styrelsen. Styrelsen är ett härligt gäng med stor vilja att både förvalta och utveckla föreningen. 

  1 ledamot till valberedningen: 
  Idag består valberedningen av engagerade Fredrik Holmström. Han skulle nu behöva förstärkning och därför söker vi ytterligare en till valberedningen. 

  Valberedningens jobb är att föreslå personer till styrelsen på årsmötet. Uppdraget handlar mycket om att söka kontakt med intresserade personer och personer som blivit nominerade av andra i föreningen. 

  Vill du nominera någon till någon av dessa poster?
  Eller är du själv nyfiken på någon av posterna och vill veta mer? 

  Kontakta oss på vasagymnastik@gmail.com så blir du kopplad till rätt person. 

  Nyheter från våra grupper
  Ledare, 11/09 17:33 
  Lila grupp, 11/09 16:18